Register      30 Tháng Tư 2017
Văn hóa - Chính trị » Tài liệu phục vụ Kỳ họp HĐND khóa VI
Kênh điều hành Đóng
 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 
Tra cứu thông tin Đóng


 
Thông tin khác Đóng 
Thống kê người dùng Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: GiaRosen870
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 2
Số Thành Viên Toàn Bộ: 650

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 76
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 76

 
Đóng

 
 
Tài Liệu Đóng
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 14/12/2016

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021


Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND Thị xã khóa VI
Cập nhật: 4/12/2016


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Cập nhật: 4/12/2016


Thông báo, nội dung và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa VI
Cập nhật: 21/11/2016

Thông báo, nội dung và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa VI


Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VI
Cập nhật: 4/10/2016

1. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị Quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2017 2. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án Điện chiếu sáng hẻm, kiệt giai đoạn 2016 - 2020 3. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy chết hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI, năm 2016 - 2021 4. Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm, kiệt thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 ( phần 1), Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm, kiệt thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 ( phần 2),


Thông báo về Kỳ hợp thứ 3, Kỳ hợp bất thường, HĐND thị xã khóa VI
Cập nhật: 8/9/2016

Thông báo về Kỳ hợp thứ 3, Kỳ hợp bất thường, HĐND thị xã khóa VI


 
Tin nổi bật Đóng
THỊ ỦY QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ 13 KHÓA VI

Ngày 21/3/2017, Thị ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 13 khóa VI.

 
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (053).661337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH