22 Tháng Tám 2017
Cải Cách Hành Chính » Thông tin Pháp luật
Thống kê người dùng Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: trung nghia
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 658

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11

 
Thông báo - Báo cáo Đóng
 
Tra cứu thông tin Đóng


 
Thông tin khác Đóng 
Kênh điều hành Đóng
 
Đóng

 
Văn bản chỉ đạo, Văn bản pháp luật - Thông tin pháp luật Đóng
Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017
Cập nhật: 4/7/2017

Ngày 29/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017. Theo đó, -Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thì NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu hưởng chế độ ốm đau hoặc thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ ngày 1/7/2017 trở đi, thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.


10 Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 1/72017
Cập nhật: 4/7/2017

. Thêm 2 văn bản hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện Đó là Luật đấu giá tài sản 2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật này, trong đó hướng dẫn điều kiện trở thành đấu giá viên và thành lập tổ chức đấu giá tài sản. Như vậy, hiện nay, 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gần như đã có hướng dẫn đầy đủ.


LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Cập nhật: 9/5/2017

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.


LUẬT Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Cập nhật: 9/5/2017

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


Các chính sách có hiệu lực nổi bật trong Quý II Năm 2017
Cập nhật: 9/5/2017


Tổng hợp 62 quy định pháp luật về các điều cấm
Cập nhật: 9/5/2017

Câu 1. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Theo quy định tại Điều 7 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Luật quy định những hành vi sau đây bị nghiêm cấm: 1. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật. 3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 4. Vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 5. Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí.


Tài liệu hỏi đáp về Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016
Cập nhật: 9/5/2017

Câu 1. Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của pháp luật hiện nay? Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung? Trả lời: Điều 16 Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định về điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung như sau: - Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; + Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;


100 CÂU HỎI TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT
Cập nhật: 9/5/2017

Câu 1. Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả? Trả lời: Điều 5 Nghị định 54/2015/NĐ-CP ngày 8/6/2015 quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị định số 54) quy định 03 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả như sau: - Khai báo không trung thực, giả mạo hồ sơ, gian lận để được hưởng ưu đãi; sử dụng ưu đãi không đúng mục đích; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; - Gây khó khăn, cản trở tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc được hưởng ưu đãi.


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015
Cập nhật: 7/4/2017

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.


Tin đã đưa
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ (7/4/2017)
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thị xã (22/3/2017)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015 (19/12/2016)
CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8, THÁNG 9 NĂM 2016 (19/9/2016)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT (30/8/2016)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (30/8/2016)
LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM (30/8/2016)
Hoạt động đăng ký thế chấp bất động sản sẽ có nhiều thuận lợi hơn kể từ ngày 08/8/2016 (24/8/2016)
Nâng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong (24/8/2016)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (4/8/2016)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (4/8/2016)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (4/8/2016)
Luật Bảo hiểm xã hội (4/8/2016)
Luật Doanh nghiệp (20/7/2016)
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (20/7/2016)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 (20/7/2016)
 
Tin nổi bật Đóng
Cầu truyền hình “Dáng đứng Việt Nam” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ

(QT) - Tối 26/7/2017, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Dáng đứng Việt Nam” trên kên...

 
Liên hệ - Góp ý Đóng
Nhập vào địa chỉ email của bạn
Nhập vào tên của bạn
Nhập tiêu đề cho thông điệp của bạn
Nhập thông điệp của bạn
Gửi

 
 
Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ
Cơ quan chủ quản: UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
ĐC: 295 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị - Điện thoại: (0233).3661.337
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Trị - © TDH